Täytä tämä ilmoitus, jos työntekijällesi on sattunut tapaturma, joka on aiheuttanut työkyvyttömyyttä tai hän on sairastunut ammattitautiin. Jos työkyvyttömyyttä on aiheutunut alle kolme päivää, täytä ainoastaan vakuutustodistus.

Tarvitset tapaturmailmoituksen täyttämiseksi vahingoittuneen henkilötiedot, vahinkotapahtuman tiedot sekä työsuhde- ja palkkatiedot.

Tapaturma- ja ammattitauti-ilmoitus

Milloin tapaturma on sattunut tai ammattitauti on ilmennyt?
Milloin tapaturma sattui tai milloin vakuutettu meni ensimmäisen kerran lääkäriin ammattitaudin vuoksi.
01.01.2016